Veelgestelde vragen

Algemeen

Het VoorzieningenFonds is een schenkkring voor en door ondernemers. Zij verzorgen gezamenlijk het inkomen van de leden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op basis van schenkingen.

Voor alle ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), Freelancers, Vennoten van een VOF, Maten in een maatschap en Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA’s) van een B.V.

Het VoorzieningenFonds is een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die gezamenlijk een vereniging oprichten of hebben opgericht. Deze vereniging heeft een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en is of wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening en indien een deelnemer van de vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze een schenking van de overige leden. De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is.

Dit is afhankelijk van het bedrag waarvoor je gekozen hebt. Je ontvangt maximaal 2 jaar een schenking met een  wachttijd van 1 maand (dus 23 maanden inkomen). In het volgende schema zie je de keuzemogelijkheden.

Elke deelnemer stort de maandelijkse inleg op zijn/haar eigen VoorzieningenFondsrekening. Wanneer niemand binnen je eigen vereniging ziek wordt, loopt het saldo op je eigen VoorzieningenFondsrekening op. Het maximale saldo (buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand exclusief kosten. Als het maximum bereikt is dan loopt de  maandelijkse inleg gewoon door, maar het teveel aan saldo wordt in de eerste maand na afsluiting van het kalenderjaar teruggestort op je betaalrekening.

Inleg & kosten

Dit is afhankelijk van het bedrag waarvoor je gekozen hebt. In het volgende schema zie je de keuzemogelijkheden.

Ja, als deelnemer kun je 2x per jaar (1 januari en 1 juli) de inleg aanpassen voor een periode van minimaal 6 maanden.

De eenmalige startkosten zijn € 477,95 incl. BTW per deelnemer. Als u zich aanmeldt bij een bestaande vereniging ontvangt u hiervoor direct de factuur. Als u zich aanmeldt bij een nieuw op te richten vereniging dan ontvangt u de factuur voor de startkosten nadat minimaal 20 aanmeldingen binnen zijn voor deze nieuwe vereniging.

De doorlopende kosten zijn € 10,- per maand. Deze betaalt u vanaf het moment dat u gaat inleggen. Daarnaast bedragen de bankkosten € 1,55 per maand. Deze incasseert de ING bank per kwartaal achteraf.

Hiervoor verzorgt het VoorzieningenFondsBeheer: informatieavonden met presentaties van het door het VoorzieningenFondsBeheer ontwikkelde concept, het beheren van dit concept, het oprichten van de verenigingen, ondersteunen bij het openen van alle VoorzieningenFonds-rekeningen voor de deelnemers en het openen van betaalrekeningen voor alle verenigingen, het verzorgen van de statuten en reglement, het ondersteunen van het bestuur en het aanleveren van alle procedures, het geven van adviezen en beantwoorden van vragen van deelnemers, het volgen van de wet- en regelgeving, het verwerken van de juiste gegevens van iedere deelnemer. Kortom alles wat nodig is om een nieuwe vereniging optimaal te laten functioneren.

De € 10,- doorlopende kosten (contributie) per maand bestaan uit € 6,- administratiekosten en € 4,- voor je eigen vereniging. Hiervan kan de vereniging o.a. de algemene ledenvergaderingen bekostigen.

Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor verzorgt alle administratieve en financiële zaken voor de verenigingen en haar leden zoals, het inschrijven van leden, het beheren van de VoorzieningenFondsrekeningen, het controleren of de inleg is overgemaakt door de leden, het incasseren van de doorlopende kosten, het administreren van ziek- en herstelmeldingen, het doen van schenkingen bij ziekte (na akkoord van het bestuur), het opstellen van de jaarlijkse begroting voor de vereniging, het opstellen van de jaarrekening voor de vereniging, het beschikbaar stellen van een online inzagefunctie aan het bestuur.

Beginnen

Als je interesse hebt kun je de online-presentatie bekijken of je aanmelden voor een presentatieavond. Klik hier voor een datum.

Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over het hoe en wat van een VoorzieningenFonds. Wil je iemand meenemen dan kan dat. Na de presentatie is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Kijk bij Alle Verenigingen of er een vereniging in jouw plaats is waarbij je je kunt aansluiten. Klik op Deelnemen en vul het formulier in.

Is er in jouw plaats nog geen vereniging neem dan contact (074 - 3 777 001) met ons op zodat we actie kunnen ondernemen om in jouw plaats een nieuwe vereniging te starten.

Je bent werkzaam als zelfstandig ondernemer, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je bent bij aanvang deelname arbeidsgeschikt.
(Freelancers zonder KvK-inschrijving in overleg.)

 

Starters kunnen direct deelnemen. Het maximale schenkingsbedrag is dan € 1.000,- per maand. Indien je middels een verklaring van de accountant kunt aantonen dat een hoger schenkingsbedrag gerechtvaardigd is, kan dit verhoogd worden.

Nee, er is geen leeftijdsgrens.

Er is geen medische keuring nodig en er worden geen medische vragen gesteld, maar je moet wel arbeidsgeschikt zijn bij aanvang van (jouw deelname aan) de schenkkring.

Nee, je mag geen hoger bedrag kiezen dan dat je verdient. Het VoorzieningenFonds controleert middels de IB aangifte of het gekozen schenkingsbedrag in overeenstemming is met het inkomen. Iemand die maandelijks nog geen € 1.000,- verdient, kan geen schenking van € 2.500,- ontvangen bij ziekte.

Met 20 deelnemers kan een VoorzieningenFonds starten en noodzakelijke schenkingen doen. Gekeken naar het landelijk gemiddelde Verzuimpercentage en rekening houdend met 1 maand wachttijd kan een schenkkring dit dragen. Het is belangrijk om door te groeien naar 50 deelnemers om meerdere zieken tegelijkertijd te kunnen ondersteunen.

De basis van een VoorzieningenFonds is vertrouwen, een goede samenwerking, inspraak en dat je elkaar persoonlijk kent. Zodra er meer dan 50 deelnemers zijn blijkt het lastig om iedereen persoonlijk goed te kennen. Vandaar maximaal 50 deelnemers.

Stoppen

Elke deelnemer kan maandelijks stoppen met een opzegtermijn van de lopende maand plus 1 volle kalendermaand. Je verbindt je bij aanvang voor een deelname van minimaal 1 jaar. Voor iedereen die een schenking heeft ontvangen geldt een deelname van minimaal 2 jaar.

Let op: als er op het moment dat jij opzegt zieken in jouw groep zijn, dan blijf je hieraan meeschenken tot datum herstel met een maximum van 23 maanden.

Als je stopt met deelnemen aan het VoorzieningenFonds krijg je, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan, de beschikking over het totale saldo van je VoorzieningenFondsrekening.

Juridisch

Elk VoorzieningenFonds is juridisch gezien een informele vereniging met een eigen bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), statuten en een reglement. Elke informele vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt zonder tussenkomst van een notaris opgericht. De statuten staan vast maar elke vereniging kan afwijkende afspraken vastleggen in een eigen reglement. De leden van elke vereniging komen minimaal één keer per jaar samen voor een algemene ledenvergadering.

Fiscaal

De maandelijkse inleg is spaargeld en daarover is nooit BTW verschuldigd. De maandelijkse contributie van € 10,- is eveneens vrij van BTW. De eenmalige kosten van € 477,95 zijn inclusief BTW.

Nee, diegene die schenkingen doet hoeft hierover nooit belasting te betalen.

Nee, in principe niet. Behalve als het aantal deelnemers van een vereniging terugzakt onder de 15. Daarom hanteert het VoorzieningenFonds een minimum van 20 deelnemers. Per jaar mag je namelijk per persoon maximaal € 2.173,- (2019) belastingvrij van iemand ontvangen.

De maandelijkse inleg die je naar je eigen VoorzieningenFondsrekening overmaakt, is onderdeel van je privé vermogen. De inleg is niet zakelijk, dus niet aftrekbaar. Het saldo van je VoorzieningenFondsrekening valt in Box 3. Voor de duidelijkheid: de gedane schenkingen zijn privé en dus geen bedrijfskosten, ontvangen schenkingen zijn geen bedrijfsopbrengsten.

Voor de Belastingdienst tellen samenwonenden en gehuwden (fiscaal partners) als één schenker. Zij mogen samen maximaal € 2.173,- (2019) per jaar belastingvrij schenken aan iemand zonder dat de ontvanger hierover belasting hoeft te betalen. Over het bedrag boven die € 2.173,- moet de ontvanger 30% schenkbelasting betalen.

Ziek/ Arbeidsongeschikt

Je  meldt je binnen 48 uur ziek bij jouw bestuur. Het bestuur houdt contact met je tot je je weer beter meldt.

Je kunt je tussen 20% en 100% ziek melden. Bijvoorbeeld bij 50% ontvang je 50% van het schenkingsbedrag.

Als een deelnemer ziek wordt hoef je zelf niets te doen. Het VoorzieningenFonds Administratiekantoor regelt en verzorgt alle schenkingen.

Het bedrag is afhankelijk van jouw inleg, de inlegbedragen van alle deelnemers en de gekozen schenkingsbedragen. De berekeningsformule is:

Het bedrag van de te ontvangen schenking per maand, gedeeld door het totaal van de inleg van alle deelnemers per maand. De uitkomst hiervan, keer de gekozen inleg per deelnemer per maand.

Als de buffer niet meer toereikend is dan wordt er naar rato geschonken. Statistisch gezien is de kans bijna uitgesloten dat 5 deelnemers binnen dezelfde vereniging tegelijkertijd een verzoek doen tot schenking. Dit is op basis van ziekteverzuimcijfers (CBS) en rekening houdend met de wachttijd van 1 maand. De algemene ledenvergadering kan besluiten om een vooruitbetaling te doen van de maandelijkse inleg om een tekort te voorkomen.

Als je als zelfstandig ondernemer zwanger bent dan kun je (ingevolge de wet arbeid en zorg) een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering duurt maximaal 16 weken. Op de site van de UWV vind je alle recente informatie hierover.

Als je ziek wordt door compicaties van de zwangerschap kun je een beroep doen op jouw VoorzieningenFonds ongeacht wat je verder geregeld hebt (bijv. een vrijwillige Ziektewetverzekering bij UWV). De schenking zal na een wachttijd van 30 dagen ingaan en geschieden tot maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum.

Ben je 10 weken na de bevalling nog steeds ziek en niet in staat om jouw beroep weer te gaan uitoefenen dan kun je opnieuw een verzoek tot schenking indienen bij jouw VoorzieningenFonds. Opnieuw zal dan de wachttijd van 30 dagen gelden.

Bij oplichting of onterecht gebruik maken van het VoorzieningenFonds zal deze deelnemer geroyeerd worden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Het VoorzieningenFonds is geen verzekering. Het VoorzieningenFonds is een schenkkring voor en door ondernemers die onderling afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Het VoorzieningenFonds is veel kleinschaliger en daardoor transparanter dan een verzekeringsmaatschappij. Het VoorzieningenFonds is en blijft betaalbaar en kent geen opslagen of uitsluitingen. De inleg bij het VoorzieningenFonds is van jou. Als je stopt met deelname aan het VoorzieningenFonds krijg je, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan, het totale saldo van je VoorzieningenFondsrekening teruggestort.

Ja dat kan zeker. Het VoorzieningenFonds voor de eerste 2 jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid met daarnaast een AOV met een wachttijd van 2 jaar is een perfecte combinatie. Dit zal een enorme besparing opleveren ten opzichte van een AOV met een wachttijd van 1 maand.

De besparing kan oplopen tot wel 40%. Dit is per verzekeringsmaatschappij verschillend en afhankelijk van de wachttijd die je nu hebt.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Als het een verblijf van maximaal 12 maanden is, je blijft gewoon belastingaangifte in Nederland doen, je houdt een Nederlands IBAN en je blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar dan kun je lid blijven van jouw Vereniging.

Samenwerkende Advieskantoren

Klik hier voor een overzicht van alle Advieskantoren die een samenwerking hebben met het VoorzieningenFonds.

Ja, je kunt naar jouw eigen Advieskantoor en deze kan een samenwerking aanvragen bij het VoorzieningenFonds.