Wat kost het?

Inleg- & Schenkingsvarianten
Elke deelnemer stort maandelijks de inleg op zijn eigen VoorzieningenFondsrekening. Hoe hoger het bedrag dat je wilt ontvangen bij ziekte, hoe hoger je maandelijks moet inleggen. De gekozen schenking moet wel passend zijn bij je maandelijkse inkomsten uit je onderneming.

Wanneer niemand binnen je eigen vereniging ziek wordt, loopt het saldo op je eigen VoorzieningenFondsrekening op. Het maximale saldo (buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand. De bankkosten van je VoorzieningenFonds-rekening zijn voor eigen rekening. De maandelijkse inleg loopt door maar het saldo boven de buffer wordt in de eerste maand na afsluiting van het kalenderjaar teruggestort op je privérekening.
Klik hier voor een overzicht.

Doorlopende contributie
Zodra het lidmaatschap definitief is en je gaat inleggen neem je daadwerkelijk deel aan een schenkkring. Vanaf dat moment betaal je, naast de zelf gekozen inleg, maandelijks een contributie van € 10,-. Van deze contributie betaalt jouw vereniging € 7,50 aan het VoorzieningenFonds Administratiekantoor. Dit eigen administratiekantoor van het VoorzieningenFonds verzorgt alle administratieve en financiële zaken voor de vereniging en haar leden zoals, het inschrijven van leden, het beheren van de VoorzieningenFondsrekeningen, het controleren of de inleg is overgemaakt door de leden, het incasseren van de doorlopende kosten, het administreren van ziek- en herstelmeldingen, het doen van schenkingen bij ziekte (na akkoord van het bestuur), het opstellen van de jaarlijkse begroting voor de vereniging, het opstellen van de jaarrekening voor de vereniging, het beschikbaar stellen van een online inzagefunctie aan het bestuur. Van de contributie blijft € 2,50 voor de eigen vereniging. Hiervan kan de vereniging o.a. een netwerkborrel en de algemene ledenvergadering (zaalhuur, koffie) bekostigen.

Eenmalige bijdrage 
Het VoorzieningenFondsBeheer: verzorgt informatieavonden met presentaties van het door het VoorzieningenFondsBeheer ontwikkelde concept, beheert dit concept, richt verenigingen op, opent alle VoorzieningenFondsrekeningen voor de deelnemers, opent betaalrekeningen voor alle verenigingen, verzorgt de statuten en reglementen, ondersteunt het bestuur en levert alle procedures aan, geeft adviezen en beantwoordt vragen van deelnemers, volgt wet- en regelgeving, levert de juiste gegevens van iedere deelnemer bij het VoorzieningenFonds Administratiekantoor aan. Kortom alles wat nodig is om een nieuwe vereniging optimaal te laten functioneren. Om dit te realiseren betaalt ieder nieuw (aspirant)lid deze eenmalige bijdrage van € 395,- excl. btw.

Bankkosten
De E-Wallet/bankkosten voor uw eigen VoorzieningenFondsrekening bedragen € 5,- per maand.

Samenvatting
- Doorlopend: contributie van € 10,- p/mnd
- Doorlopend: E-Wallet/bankkosten van € 5,- p/mnd
- Eenmalig: € 395,- excl. btw p/p
- Naast de kosten stort je maandelijks de gekozen inleg op je eigen VoorzieningenFondsrekening.