Hoe werkt het?

Het VoorzieningenFonds is altijd een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die gezamenlijk een vereniging oprichten of hebben opgericht. Deze vereniging heeft een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en is of wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening en indien een deelnemer van de vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze een schenking van de overige leden. De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is.

Wie langer dan 1 maand (wachttijd) ziek is, ontvangt van de overige deelnemers binnen zijn eigen  VoorzieningenFonds maandelijks schenkingen om de vaste lasten te kunnen doorbetalen. Dit is voor een periode van maximaal 2 jaar. Ervaring is namelijk dat ondernemers meestal binnen 2 jaar weer aan het werk zijn.

Binnen de meeste VoorzieningenFondsen is sprake van verschillende schenkings-/inlegvarianten. Wie een hoge schenkings-/inlegvariant kiest, schenkt hogere bedragen dan iemand die voor een lagere variant kiest.

Deelnemers besturen hun eigen VoorzieningenFonds, nemen samen besluiten en hebben zo direct invloed op het beleid.

Inleg- & Schenkingsvarianten
Elke deelnemer stort maandelijks de inleg op zijn eigen VoorzieningenFondsrekening. Hoe hoger het bedrag dat je wilt ontvangen bij ziekte, hoe meer je maandelijks moet inleggen. De gekozen schenking moet wel passend zijn bij je maandelijkse inkomsten uit je onderneming.

Wanneer niemand binnen je eigen vereniging ziek wordt, loopt het saldo op je eigen VoorzieningenFondsrekening op. Het maximale saldo (de buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand. De maandelijkse inleg loopt door maar het saldo boven de buffer wordt in de eerste maand na afsluiting van het kalenderjaar teruggestort op je privérekening.